Hjem

Norske kontaktpunkt, myndigheter og nettsteder

Norsk GMO regelverk og internasjonale avtaler

Norske beslutninger om utsetting av GMO

Bistandsarbeid innen kapasitetsbygging

Norske eksperter på biosikkerhet

Lenker

Norske beslutninger

Ved å søke i databasene under kan du finne informasjon på engelsk knyttet til norske beslutninger om import og bruk av GMO. For tilsvarende informasjon fra andre land, søk i den internasjonale hovedportalen for informasjonsutveksling under protokollen.

Søk i databaser
Beslutninger tatt under prosedyren for informert forhåndssamtykke vedrørende GMO for tilsiktet utsetting i miljøet. 
Søk nå...
Beslutninger vedrørende GMO til direkte bruk som mat, fôr eller videreforedling. 
Informasjon om beslutninger tatt av norske myndigheter vedrørende innenlands bruk (artikkel 11.1) og import (artikkel 11.4 og artikkel 11.6). Søk nå...
Andre beslutninger. 
Informasjon om beslutninger som ikke er knyttet til de ovennevnte (inkludert beslutninger under artikkel 6.1, 13.1a, 13.1b, og 14.4, og under artikkel 11.6 erklæringer and artikkel 17.1 meldinger). Søk nå...
Risikovurderinger. 
Informasjon knyttet til risikovurderinger. Søk nå...
Unik identifikasjonskode (UI) 
Oversikt over unik identifikasjonskoder for GMO. Søk nå...