Hjem

Norske kontaktpunkt, myndigheter og nettsteder

Norsk GMO regelverk og internasjonale avtaler

Norske beslutninger om utsetting av GMO

Bistandsarbeid innen kapasitetsbygging

Norske eksperter på biosikkerhet

Lenker

Bistandsarbeid innen kapasitetsbygging knyttet til biosikkerhet

Cartagenaprotokollen artikkel 22 ber partene om å samarbeide om vitenskapelig og teknisk opplæring i riktig og sikker forvaltning av bioteknologi og i bruk av risikovurdering og risikohåndtering innen biosikkerhet (sikkerhet for helse og miljø i forbindelse med genmodifiserte organismer), samt forbedring av teknologisk og institusjonell kapasitet innen biosikkerhet med sikte på effektiv gjennomføring a protokollen i utviklingsland.

Norge er involvert i et bilateralt prosjekt med Zambia innen kapasitetsbygging: "Assistance to build capacity for the implementation of the national biotechnology and biosafety policy and the Cartagena protocol on biosafety".

I tillegg bidrar Norge til finansieringen av Norsk institutt for genøkologi (GenØk), inkludert det årlige "GenØk/UNEP biosafety capacity building courses: Holistic Foundations for Assessment and Regulation of Genetic Engineering and Genetically Modified Organisms".

Ved å søke i databasene under vil du finne mer informasjon på engelsk om Norges bidrag innen kapasitetsbygging knyttet til biosikkerhet. For informasjon om andre lands kapasitetsbyggingsprosjekt, søk i den internasjonale hovedportalen for informasjonsutveksling under Cartagenaprotokolen. Her vil du også finne informasjon om utdanningstilbud, ulike lands behov for kapasitetsbygging, erfaringer som er gjort med allerede gjenomførte kapasitetsbyggingsprosjekter og en mengde annen informasjon knyttet til bistand innen biosikkerhet.

Søk i databaser
Muligheter/tilbud knyttet til kapasitetsbygging som involverer Norge 
Inkluderer tilbud innen teknisk assistanse, stipend, hospiteringsordninger, vitenskapelig og teknisk samarbeid, diskusjonsforum, profesjonelle nettverk m.m. Søk nå...
Pågående kapasitetsbyggingsprosjekter hvor Norge er involvert 
Grunnleggende informasjon om de enkelte prosjekt/initiativ ; inkludert status and lokalisering, involverte organisasjoner, finansiering, mål og aktviteter, resultater og erfaringer. Søk nå...