Hjem

Norske kontaktpunkt, myndigheter og nettsteder

Norsk GMO regelverk og internasjonale avtaler

Norske beslutninger om utsetting av GMO

Bistandsarbeid innen kapasitetsbygging

Norske eksperter på biosikkerhet

Lenker

Norske kontaktpunkt, myndigheter og nettsteder

Ved å søke i databasene nederst på denne siden kan du finne informasjon på engelsk om norske kontaktpunkt under Cartagenaprotokollen, om norske myndigheter ansvarlige for GMO forvaltning, og om norske nettsider knyttet til biosikkerhet (med biosikkerhet menes i denne sammenhengen sikkerhet for helse og miljø i forbindelse med genmodifiserte organismer). For informasjon om andre lands nasjonale kontaktpunkt, søk i den internasjonale hovedportalen for informasjonsutveksling under protokollen.

Søk i databaser
Norske kontaktpunkt under Cartagenaprotokollen 
Nasjonale kontaktpunkt er ansvarlige for kommunikasjon mellom sekreteriatet under protokollen og de respektive myndighetene samt offentligheten.. Her finner du kontaktinformasjon om norske kontaktpunkt, inkludert postadresse, telefonnr. og e.post. Søk nå...
Norske ansvarlige myndigheter under protokollen 
Her finner du kontaktinformasjon og en kort beskrivelse av norske myndigheter ansvarlige for GMO forvaltning. Søk nå...
Norske nettsteder knyttet til biosikkerhet 
Her vil du finne nettadresse (URL) og en kort beskrivelse av norske nettsteder som omhandler biosikkerhet. Søk nå...