Hjem

Norske kontaktpunkt, myndigheter og nettsteder

Norsk GMO regelverk og internasjonale avtaler

Norske beslutninger om utsetting av GMO

Bistandsarbeid innen kapasitetsbygging

Norske eksperter på biosikkerhet

Lenker

Lenker

Under finner du en del lenker til sentrale internasjonale institusjoner og organisasjoner knyttet til biosikkerhet. Lenker til ulike lands offisielle nettsteder knyttet til biosikkerhet finner du her

Konvensjonen om biologisk mangfold har tre likeverdige målsettinger, som er bevaring av biologisk mangfold, bærekraftig bruk av dets komponenter og en rimelig og likeverdig fordeling av fordelene som følger av utnyttelsen av biologiske ressurser. Cartagenaprotokollen er foreløpig den eneste protokollen under denne konvensjonen.

Århuskonvensjonen omhandler allmennhetens adgang til miljøinformasjon, deltakelse i beslutningsprosesser og adgang til domstolprøving på miljøområdet. Norge ratifiserte denne FN-konvensjonen i mai 2003. Det er utarbeidet retningslinjer under Konvensjonen for offentlighetens deltagelse i beslutningsprosesser knyttet til GMO, og mai 2005 ble det også vedtatt bindende regler for allmenhetens deltagelse.