Hjem

Norske kontaktpunkt, myndigheter og nettsteder

Norsk GMO regelverk og internasjonale avtaler

Norske beslutninger om utsetting av GMO

Bistandsarbeid innen kapasitetsbygging

Norske eksperter på biosikkerhet

Lenker

Norsk regelverk og internasjonale avtaler

Utsetting av GMO i Norge reguleres under genteknologiloven.

Ved å søke i databasene nederst på denne siden kan du finne informasjon på engelsk om norske lover og forskrifter, samt om internasjonale avtaler med betydning for biosikkerhet (sikkerhet for helse og miljø i forbindelse med genmodifiserte organismer) som Norge har ratifisert. For tilsvarende informasjonknyttet til andre land, søk i den internasjonale hovedportalen for informasjonsutveksling under Cartagenaprotokolen.

Søk i databaser
Norske lover og forskrifter 
Søk nå...
Internasjonale avtaler 
Bilaterale, regionale og multilaterale avtaler som Norge har inngått. Søk nå...