Hjem

Norske kontaktpunkt, myndigheter og nettsteder

Norsk GMO regelverk og internasjonale avtaler

Norske beslutninger om utsetting av GMO

Bistandsarbeid innen kapasitetsbygging

Norske eksperter på biosikkerhet

Lenker

Norske eksperter på biosikkerhet

Ekspertgruppa innen biosikkerhet (med biosikkerhet menes i denne sammenhengen sikkerhet for helse og miljø i forbindelse med genmodifiserte organismer) skal bistå med råd og annen støtte til utviklingsland i forbindelse med risikovurderinger og kapasitetsbygging. Retningslinjene for ekspertgruppa utdyper oppgaver og ansvarsforhold knyttet til ekspertgruppa. Under finner du informasjon på engelsk om de norske ekspertene i denne gruppa. For informasjon om deltakere i ekspertgruppa fra andre land, søk i den internasjonale hovedportalen for informasjonsutvekslingsmekanismen.

September 2008. NB! Listen over eksperter er under oppdatering og er derfor ikke tilgjengelig.

Søk i databaser
Søk etter norske deltagere i ekspertgruppa 
Søk nå...